Praktijk Talent & Co

Bij Praktijk Talent & CO staat het geven van een positieve oplossingsgerichte ondersteuning centraal. De focus ligt vooral op talent. Wij versterken en verbinden talent, waardoor kinderen, jongeren en ouders/ verzorgers in hun kracht worden gezet in hun eigen leefomgeving.