Vertel een collega  

Vertel een collega


Tip een bekende of deel het in je eigen netwerk!

Bijna alle kinderen zijn weleens bang of angstig. Bij iedere ontwikkelingsfase hoort een eigen soort angst. Bij jonge kinderen is het vaak van korte duur, zoals bijvoorbeeld angst voor "donker", stormen, dieren, of vreemdelingen. In eerste instantie zijn ze angstig en leren ze in deze periode op hun eigen manier om te gaan met angst en deze te bezweren.

Angstige kinderen zijn soms (overdreven) gespannen of waakzaam. Sommigen willen graag gerust gesteld worden; hun angst weg laten nemen of verzachten als zij nieuwe zaken of activiteiten ondernemen of ontdekken. 
Angst kan veel verschillende uitingsvormen hebben. Soms is het niet meteen duidelijk dat het om angst gaat, of dat het kind nog niet heeft leren omgaan met eerdere angsten en zo op een "jonge" manier blijft reageren op angst/ stress situaties. 
Angst en onzekerheid liggen vaak dicht bij elkaar. Om meer te lezen over onzekerheid klikt u hier...
Hieronder volgen een aantal kenmerken, waardoor jij je een eerste beeld kan vormen over de angsten die jouw kind heeft.

Algemene kenmerken van angst bij kinderen zijn: 
- Zich ernstig zorgen maken over dingen voordat ze gebeuren
- Constante bezorgdheid over gezin, school, vrienden, of toekomstige activiteiten
- Het bij herhaling hebben van ongewenste gedachten of handelingen 
- Heel erg verlegen zijn of bang zijn om fouten te maken
- Weinig gevoel van eigenwaarde en een gebrek aan zelfvertrouwen

De kenmerken van verlatingsangst zijn: 
- Constante gedachten en intense angst over de veiligheid van ouders en verzorgers
- Niet naar school willen
- Frequente buikpijn en andere lichamelijke klachten 
- Extreme zorgen over logeerpartijtjes bij vriendjes of vriendinnen, opa's en oma's 
- Al te sterk "plakkerig" aan moeder of vader. 
- Paniek of woede-uitbarstingen, in tijden van afscheid van ouders 
- Slaapproblemen of nachtmerries

De kenmerken van sociale angst zijn: 
- Angst om te praten met mensen en groepen (bijvoorbeeld klasgenootjes of op een feest).
- Het vermijden van deze sociale situaties. 
- Het niet of nauwelijks hebben van vrienden buiten het gezin
- Het alleen thuis willen spelen i.p.v. bij vriendjes te gaan spelen

De kenmerken van faalangst zijn:
- Bang zijn om fouten te maken
- Opdrachten niet doen, vanwege de angst het niet kunnen
- Goed leren voor een proefwerk, maar op het moment zelf niets meer weten
- Hoge eisen aan zichzelf stellen
- Van zichzelf vinden dat ze het meteen moeten kunnen en niet mogen oefenen

De Kenmerken van een fobische klachten zijn: 
- Extreme angst over een specifiek ding of situatie (bijv. honden, insecten, of injectienaalden) 
- Je kind is in gedachten steeds bezig met de vraag of een situatie zich op dat moment voor zou kunnen doen. Dit belemmert je kind in zijn dagelijkse activiteiten

Angsten bij kinderen kunnen goed worden behandeld. Bij vroegtijdige hulp kun je toekomstige problemen, zoals gevoelens van onzekerheid, het verlies van vriendschappen, isolement en onder presteren, voorkomen.

De hulp kan bestaan uit individuele begeleiding of het volgen van een groepstraining zoals de Ik en WIJ training of de Faalangst de baas training. 
Bij alle vormen zal er niet alleen aandacht zijn voor het kind maar zullen ook ouders en school nadrukkelijk betrokken worden en hun eigen rol krijgen bij de begeleiding van het kind.

Wil je meer weten over deze manieren van begeleiden? Wil je je zorgen en de situatie van je kind bespreken? Maak vrijblijvend een afspraak. In beide gevallen kijken we samen met je naar de situatie en geven we je advies over het mogelijk te volgen traject met je kind.