Vertel een collega  

Vertel een collega


Tip een bekende of deel het in je eigen netwerk!

Binnen Praktijk Talent & CO nemen wij kwaliteit serieus en zijn trots op het eindresultaat. Transparantie in ons werk is belangrijk; dat je altijd tevreden kunt terugkijken op de begeleiding/ondersteuning of advies wat je van ons krijgt.

De mensen welke dagelijks aanwezig zijn binnen praktijk Talent & CO zijn gedegen professionals met vele jaren ervaring. Wij zijn aangesloten bij beroepsverenigingen als ABvC en de koepelorganisatie RBCZ, voor counselors en therapeuten. (A-Register lid). Dit houdt in dat kwaliteit en professionaliteit geborgd zijn.

Als lid van deze beroepsverenigingen conformeren wij ons aan die eisen die de beroepsvereniging stelt, dit doen we door jaarlijks onze vakkennis te verbreden/verdiepen door het volgen van bijscholing en workshops, en kwalitatief op HBO niveau geschoolde trainingen te volgen.

Registratie en lidmaatschap

KvK:      Praktijktalent-CO is geregistreerd in het Handelsregister
              KvK-nummer 56935692

ABvC:    Registerlid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling
              (ABvC
               Lidnummer ABvC: 117383

RBCZ:   Registertherapeut BCZ (beroepsbeoefenaren Complementaire
              Zorg)
              Onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht
              Complementaire. Zorg (TCZ).  (www.rbcz.nu) ( www.tcz.nu)
              Lidnummer RBCZ: 301384R

SCAG:   Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen,
              gespecialiseerd geschillencommissie (www.scag.nl)

SKJ Kwaliteitsregister Jeugd: Bachelor Jeugdzorgwerker (hsao) 
Registratienummer: 110027709