Vertel een collega  

Vertel een collega


Tip een bekende of deel het in je eigen netwerk!

Zo leer ik, (brugklas)

Zo leer ik, (brugklas)

Deze training is bedoeld voor tieners waarvan blijkt dat de overgang naar de middelbare school lastig lijkt te zijn. Deze tieners hebben moeite met het leerproces; hun eigen leerstijl niet kennen, het steeds falen, waardoor de kans bestaat dat hun motivatie voor het leren afneemt en hun zelfvertrouwen daalt. Om te voorkomen dat er een leerachterstand ontstaat en de motivatie voor o.a. het naar school gaan en het maken van huiswerk steeds verder afneemt is deze training ontwikkeld.

In deze training leren tieners op welke manier hun leerproces verloopt en leren zij hun persoonlijke leer voorkeuren kennen, gaan daarmee oefenen en leren manieren om deze in te zetten. Tevens krijgen zij studievaardigheden aangereikt. De training helpt tieners hun eigen oplossing te vinden passend bij het onderwijs wat ze volgen, en helpt hen een stap verder in hun leerproces.

 Tijdens de training leren tieners vaardigheden en inzichten te ontwikkelen zoals:
- ontdekken hoe je leert en op welke manier je dit het beste kunt inzetten, (structuur/organiseren)
- leren om op een handige manier informatie te onthouden en te verwerken,
- leren hoe je je makkelijker kunt concentreren,
- omgaan met spanningen, piekeren,
- belemmerende factoren ombuigen naar helpende manieren,
- eigen talenten en valkuilen ontdekken.

Om goed aan te kunnen sluiten bij de tiener nemen we een persoonlijke Talentenscan af, deze talentscan geeft inzicht ieders eigen talenten (aangeboren gaven) en daaruit voortvloeiend de eigen voorkeur en manier van leren. De vier kwadranten van de Talentscan zijn: informatie, wensen, feiten en actie, wat inzicht geeft in het proces van denken en besluitvorming, dit geeft inzicht op de (interne) motivatie van de tiener.

De vier kwadranten van de Talentenscan kunnen vertaald worden naar de vier leerstijlen van Kolb; een Amerikaanse onderwijsdeskundige. Ieder mens combineert meerdere leerstijlen, maar heeft meestal een duidelijke voorkeursstijl.

Ook als ouders/verzorgers wil je je tiener graag helpen, maar weet je eigenlijk niet zo goed hoe en zoeken jullie naar de juiste balans.

Tevens wordt tijdens de duur van de training een ouderavond georganiseerd, waarin ouders/verzorgers, praktische tips en adviezen krijgen over hoe je tiener leert en hoe je hem/ haar kunt ondersteunen in het leren. Tijdens deze avond wordt aandacht besteed aan:

  • inzicht in de werking van het brein,
  • structuur aanbrengen bij het maken en plannen van huiswerk,
  • en het belang van goede feedback geven aan je tiener.

Daarnaast uitwisselen van ervaringen en ideeën met elkaar.

Praktische informatie

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 tieners. De training bestaat uit 11 bijeenkomsten en 1 ouderavond en wordt begeleid door 2 trainers.

De kosten van de training bedragen € 255,- (dit is inclusief € 60,- voor de Talentenscan). Afhankelijk van uw zorgverzekering en aanvullend pakket kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten. Wij informeren u hier graag over.

 Aanmelden

Voor aanmelding of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

Ellen Saris
ellen@praktijktalent-co.nl
06 - 2399 3303

Datum in overleg nader te bepalen.


Reageer direct

Gebruik onderstaande velden om te reageren. We nemen daarna z.s.m. contact met je op!

* verplichte velden