Vertel een collega  

Vertel een collega


Tip een bekende of deel het in je eigen netwerk!

Praktijk Talent& CO is een dynamische organisatie, gevestigd in Gezondheidspunt Best. Binnen de praktijk staat o.a. centraal het versterken en verbinden van Talent, waardoor kinderen/jongeren en ouders weer in hun kracht worden gezet in hun eigen leefomgeving. Bij Praktijk Talent & CO staat het geven van een positieve oplossingsgerichte ondersteuning centraal. Wij handelen preventief en vroeg interventie gericht, wij zijn ondernemend, creatief en gericht op resultaat. We maken de verbinding binnen de driehoek: het kind/de jongere, ouders en school/kinderopvang en desgewenst met diverse samenwerkingsorganisaties. Onze begeleidingsmethode is uniek; wij brengen talenten in beeld van waaruit wij begeleiding op maat aanbieden voor diverse hulpvragen.

Samen met het kind/de jongere en het gezin weer richting geven aan hun innerlijke talenten waarna zij zich succesvol kunnen ontwikkelen in hun mogelijkheden, daar staan we voor. De talentscan is daar o.a. een prachtig instrument voor. De Talentenscan maakt de kwaliteiten/talenten en de innerlijke motivatie inzichtelijk, waarbij we een verbinding maken naar een passende vertaling voor een specifieke begeleiding/training voor het kind/de jongere, ouders en bijv. leerkrachten. De neuzen de dezelfde kant op, deze verbinding stimuleert, geeft groeikracht, plezier en geeft richting m.b.t. bewustwording binnen het gezin en de omgeving van het kind/de jongere.

Ieder individu mag de kans krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen vanuit de aanleg aanwezige talenten. Van daaruit kan ieder leren te vertrouwen op zijn kernkwaliteiten en kan hij deze inzetten in de huidige maatschappij die steeds meer om specifieke kwaliteiten vraagt.

Deze manier van werken maakt praktijk Talent & CO uniek en kan zich op deze manier onderscheiden van andere counselors praktijken. De Talentscan/Compas geeft op een zodanige manier informatie over je kind (jezelf als ouders) dat we efficient, doelgericht en resultaat gericht werken aan het gestelde doel. (het compas is als het ware een ' handleiding' voor je kind en jezelf als ouder)
Zie voor meer informatie: Talentscan - Compas  

Wist u dat? Dat we bij elke training tenminsten drie oudergesprekken voeren. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden in het ontwikkelingsproces van uw kind. Op deze manier kan het geleerde op een goede manier verankeren bij uw kind en u als ouder. Indien wenselijk, is het ook mogelijk om de leerkracht in het proces te betrekken, op deze manier bereiken we alle betrokken rondom uw kind en werken vanuit diverse invalshoeken aan de hulpvraag.