Vertel een collega  

Vertel een collega


Tip een bekende of deel het in je eigen netwerk!

Kind en gezinscounselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale/gezins begeleiding voor u en uw kinderen. Hierbij wordt uw kind/gezin ondersteund en begeleid bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in zijn/haar leven

Deze situaties kunnen klachten geven als boosheid, verdriet, angst, spanning, gedragsproblemen, concentratiestoornissen, vage lichamelijke klachten, slapeloosheid, enz.

Wij bieden hulp bij kinderen/jongeren die: 
* meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken 
* emotionele problemen hebben
* faalangstig zijn
* bang zijn of angsten hebben
* moeite hebben met vriendjes maken 
* gepest worden
* zelf pesten
* beter voor zichzelf willen opkomen
* verlegen zijn
* vaak boos zijn
* niet lekker in hun vel zitten
* moeite hebben met de scheiding van de ouders 
* makkelijk te beïnvloeden zijn
* ondersteuning kunnen gebruiken bij een rouwproces
* niet meer naar school willen of durven 
* vage lichamelijke klachten hebben
* slaapproblemen hebben

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Persoonlijke  en gezinscounselling kan uw kind en uw gezin helpen sterker te worden waardoor ieder zich prettiger zal voelen. Samen met de counsellor gaat uw kind en u op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van uw gezin en het kind zoekt een oplossing in zijn/haar eigen mogelijkheden dat past binnen jullie gezin. Jullie worden door de counsellor optimaal ondersteund bij dit proces.

De sessies zijn erop gericht om uw kind te stimuleren zelf aan te geven hoe het zijn/haar situatie beleeft en, indien mogelijk, waar het naar toe wil.
De counsellor werkt niet volgens een ‘standaardlijstje’. Er wordt steeds rekening gehouden met de eigen gevoelens, wensen en ervaringen van uw kind.

De counsellor begeleidt het proces op een manier die kinderen aanspreekt. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van spel, gesprekjes, verhalen en creatieve activiteiten.

Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counsellingtraject vergoed wordt door een derde partij wordt niets uit de sessies besproken met deze partij zonder uitdrukkelijke toestemming van u en uw kind.