Vertel een collega  

Vertel een collega


Tip een bekende of deel het in je eigen netwerk!

Werkwijze Kind- en gezinscounselor en de Orthopedagoog

Ouders zijn gelukkig als kinderen goed in hun vel zitten; als kinderen om kunnen gaan met wat er in hun leven gebeurt en met veerkracht en mogelijke obstakels die tegen komen aan kunnen gaan.

Kinderen/jongeren en ouders/opvoeders kunnen bij ons terecht voor een oplossingsgerichte begeleiding voor het gezin van nU. De nadruk van de begeleiding is preventief en vroeg interventie gericht, dit sluit aan bij de huidige transformatie binnen het jeugdzorgveld. Een integrale aanpak waarbij het kind centraal staat en zijn omgeving, daardoor kan de kern van hetgeen wat lastig is, snel en effectief worden aangepakt.

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u, beluisteren we waar uw zorgen liggen, wij willen weten hoe uw ideale beeld er in de toekomst uit ziet en horen graag, aan welke signalen u gaat merken, dat het beter gaat. Vervolgens worden de mogelijkheden aan begeleiding met u besproken en samen bepalen we of er een klik is en kunnen er vervolg afspraken gemaakt worden over hoe de begeleiding opgepakt gaat worden.

Daar waar het gaat om kinderen komen we dan ook graag in contact met de belangrijke mensen rond een kind en we weten uit ervaring dat als bijvoorbeeld ouders en leraren zich als partners weten op te stellen, we voor het kind de weg vrij maken om zich optimaal te ontwikkelen en beter te leren. Immers, de reden dat een kind/jongere niet lekker in zijn vel zit, kan voortkomen uit het kind zelf, uit omgevingsfactoren of omdat het bijvoorbeeld iets heeft meegemaakt, wat diepe indruk heeft gemaakt.

Tijdens het begeleidingsproces met kinderen/ de jongere, verdiepen we en sluiten we aan in de belevingswereld van het kind/ jongere, waarbij de begeleiding zich richt op zowel de binnen wereld als de buitenwereld, kortom het systeem van het kind. Vanuit de expertise om dit op zo'n manier vorm te geven dat het kind/ de jongere zich kan uiten, in dat wat hem bezighoudt. Op deze wijze kunnen ze (spelenderwijs) nieuw gedrag, oefeningen uitproberen en aanleren. Wij helpen de dynamiek te verbeteren tussen uw kind/ de jongere en zijn omgeving.

Wij vinden het belangrijk om u in de loop van het proces op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind. Daarnaast gebruiken we de evaluatiegesprekken met u als ouder om samen uit te zoeken waar uw kind goed op reageert en u handvatten te geven hoe u anders met uw kind om zou kunnen gaan. Tijdens het eindevaluatiegesprek bespreken we de behaalde resultaten. 

Tijdens de begeleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en invalshoeken zoals de talentscan/compas, spel, beweging, creatieve werkvormen, korte oplossingsgerichte interventies afhankelijk van wat past bij het individuele kind/ de jongere en de ouders. Begeleiding op maat!

Mogelijkheden om uw kind en of uw gezin te ondersteunen kunnen zijn:

 - Coaching op maat!
Individuele begeleiding van het kind/de jongere en volwassenen.Als er zorgen zijn rondom de sociaal- emotionele ontwikkeling of een bepaald (ontwikkelings-) gebied kan er gekozen worden voor individuele begeleiding, waarbij we samen op zoek gaan naar een oplossing. De vorm van de begeleiding wordt afgestemd op de talenten van het individu. O.a. door middel van coaching van het kind/de jongere en ouders/school/voorschoolse opvang vanuit diverse hulpvragen. 

- Ouder/gezinsbegeleiding
Bij vragen rondom de opvoeding en ontwikkeling zijn wij gesprekspartners voor ouders/verzorgers en andere samenwerkingspartners. Vaak vinden de gesprekken plaats in de praktijkruimte. Als de situatie daarom vraagt, komen we ook bij thuis voor begeleiding. 

- Observatie en begeleidingsadvies
In sommige situaties is het wenselijk om het kind/de jongere in zijn vertrouwelijke omgeving te zien, zoals thuis of op school. Een observatie kan vertaald worden naar praktische handvatten en begeleidingsadviezen.

Trainingen voor alle leeftijdsgroepen
De diverse trainingen helpen het kind/ de jongere in zijn kracht te zetten. De trainingen bieden o.a. het Talent van het kind/ de jongere verder te ontwikkelen en te verankeren. (Meer info m.b.t. de inhoud van de trainingen vindt u in het SnelMenu; trainingen

- Talentscan/Compas
Dit geeft een caleidoscopisch beeld van het kind/de jongere. Hierbij ligt de focus op zijn talenten en zijn innerlijke drive in plaats van te kijken naar wat hij niet goed kan. Hiermee wordt er zicht verkregen op de talenten van het kind/de jongere.

- Remedial Teaching
Hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het leren op de basisschool. Deze hulp kan op school worden gegeven of in de praktijk. De remedial teacher werkt doelgericht en geeft begeleiding op maat. Handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring en evaluatie. Vanuit een specialisatie in leerstoornissen, helpt RT bij het aanleren van vaardigheden om met leerprobleem/-stoornis te kunnen omgaan.

- Diverse workshops en inspiratieavonden
Groepsgewijs specifieke kennis meekrijgen over diverse onderwerpen. Tijdens de workshops en de inspiratieavonden is er vooral volop gelegenheid voor discussie en het uitwisselen van ideeën, oefenen en versterken van vaardigheden.

- Diverse lezingen en trainingen
Ook bieden wij diverse mogelijkheden voor lezingen/trainingen voor professionele opvoeders zoals pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere vakgenoten.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Kortom
Samen: het kind, het gezin en andere betrokkenen
-Preventief: erger en duurder voorkomen
-Eigen kracht: zelfhelend vermogen
-Effectief: kortdurend en resultaatgericht (geen onnodige labels of diagnoses)
-Laagdrempelig: in de wijk, geen wachtlijst, geen verwijzing nodig
-Professioneel: professionele houding en goed vakmanschap