Vertel een collega  

Vertel een collega


Tip een bekende of deel het in je eigen netwerk!

Wie zijn wij

Kind- en gezinscounselor

Mijn naam is Ellen Saris (1969). Ik woon in Eindhoven en samen met mijn echtgenoot hebben we een zoon.
Na mij HBO studie SPH heb ik diverse trainingen, opleidingen en cursussen gevolgd, onder andere op het gebied van management, resultaatgericht coachen, opleiding tot kind en opvoed/gezinscounselor.

Mijn loopbaan ben ik gestart als sociotherapeut binnen de GGZ, daarna ben ik gaan werken met alleenstaande minderjarige asielzoekers bij het COA. O.a. het mede ontwikkelen van de opvangmethodiek competentiegericht werken voor die doelgroep was een uitdagende taak. Het werk met deze doelgroep heb ik 5 jaar met veel plezier en passie gedaan. Echter, mijn ambitie lag hoger en heb vervolgens in 10 jaar diverse leidinggevende functies gehad binnen diverse locaties in Brabant. Het aansturen van ama teams, casesmanagers en maatschappelijkwerkers en het leiden van diverse landelijke beleids projecten. In 2008 heb ik een stap gezet naar hetgeen waar toch mijn hart ligt, het begeleiden van kinderen en jongeren. Ik ben toen 5jr.gaan werken als clustermanager binnen de Kinderopvang Fides.

In 2013 heb ik de praktijk (destijds onder de naam van) De Opvoedcoach overgenomen en werk ik met veel plezier en passie met ouders en kinderen in de praktijk Talent & CO.
Naast het werken als counselor ben ik tevens werkzaam als Pedagoog binnen Stichting Kinderspeelzalen Nuenen, ik observeer kinderen die de speelzalen bezoeken, stel behandelplannen op waarna ik deze met diverse professionals/ouders en diverse ketenpartners begeleid.

Als persoon houd ik niet van onmogelijkheden en van voldongen feiten, ik zoek en kijk graag verder vanuit een positieve oplossingsgerichte gedachte. Ik denk niet in tekortkomingen of in onmogelijkheden maar in mogelijkheden en talenten om je succesvol te kunnen ontwikkelen. Ik kies voor mogelijkheden, kijk doelgericht naar oplossingen met resultaat.
Je kunt geen invloed uitoefenen op alles wat er gebeurt, maar je hebt wel zelf de keuze hoe je reageert en welk gedrag je laat zien. Gedrag kun je wel degelijk zelf beïnvloeden en daarmee je resultaten. Het gaat erom dat je zelf de keuze kunt maken welk gedrag passend is in welke situatie, dit is een leerproces. Vanuit deze gedachte ondersteun ik met veel plezier kinderen en ouders die allerlei vragen hebben rondom de opvoeding van kinderen en pubers.

De Orthopedagoog
Mijn naam is José Hafkenscheid (1965) en ik ben werkzaam als orthopedagoog/remedial teacher in de praktijk Talent & Co gevestigd in Best. Ik woon in Best en samen met mijn echtgenoot hebben we twee kinderen.

Na de PABO en Post HBO studie Pedagogiek met specialisatie orthopedagogiek/Leerstoornissen heb ik diverse trainingen en opleidingen gevolgd , onder andere op het gebied van interne begeleiding, autisme, ad(h)d studievaardigheden en leerstoornissen.

Mijn loopbaan ben ik gestart als groepsleerkracht in het regulier basisonderwijs. Tevens heb ik lange tijd als intern begeleider gewerkt op verschillende basisscholen. Naast mijn werk als groepsleerkracht heb ik kinderen remedial teaching gegeven op het gebied van leesproblemen/dyslexie en rekenproblemen/dyscalculie. Daar mijn interesse altijd heeft getrokken naar kinderen met speciale behoeften ben ik van het reguliere basisonderwijs naar het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs gegaan. Ik werk nu al vele jaren met veel plezier in het speciaal basisonderwijs waar ik volop de kans krijg om kinderen te begeleiden in het ontdekken van hun talenten, hen te leren om de dingen die ze moeilijk vinden aan te gaan en hen verder te helpen in hun leerontwikkeling.

Sinds de zomer van 2016 ben ik samen gaan werken met Ellen Saris van praktijk Talent & CO waardoor we optimale mogelijkheden hebben kinderen te kunnen begeleiden. Door onze krachten te bundelen kunnen we kinderen, ouders/ verzorgers, en school optimaal begeleiden op sociaal emotioneel gebied als wel op leergebied. Centraal in onze aanpak staat positieve oplossingsgerichte ondersteuning waardoor kind, ouders/verzorgers en school weer in hun kracht komen staan en talenten weer ontdekt worden.

Als persoon houd ik ervan om te puzzelen om problemen op te lossen. Om samen met een kind en ouders/verzorgers op zoek te gaan naar de mogelijkheden om de dingen die een kind in de weg staan op te lossen of te omzeilen. Je kunt geen invloed uitoefenen op alles wat er gebeurt of op leerstoornissen maar je hebt wel zelf de keuze hoe je ermee om gaat en in hoeverre het de keuzes in je leven beïnvloedt. Door oefenen, begeleiding, gebruik van middelen heb je een positieve invloed op de resultaten. Hierdoor krijgt het kind weer grip op zijn leren en komt in zijn kracht te staan. Het kind weet weer: ik ben wie ik ben en ik mag er zijn. Vanuit deze gedachte ondersteun ik met veel plezier kinderen, ouders of leerkrachten die allerlei vragen hebben rondom het le